Entitats

És un espai de treball en xarxa que va néixer amb l’objectiu de donar una resposta als nous reptes, necessitats, situacions de dificultats i problemàtiques de la població del barri de s’Arenal de Palma i de Llucmajor. ​Amb els anys ha esdevingut un grup clau en el territori a l’hora de promoure diferents iniciatives comunitàries de caire social, cultural, educatives, de salut… que tenen com a objectiu final la millora de la qualitat de vida de totes les persones de la barriada.