Com ens organitzem?

La Taula per la convivència de s’Arenal, per tal de ser més operativa, s’organitza en diferents espais i grups de treball.

La Taula per la convivència de s’Arenal, con el objetivo de ser más operativa, se organiza en diferentes espacio y grupos de trabajo.

thin

Pots seguir tota l’actualitat de la taula a les nostres xarxes socials. // Puedes seguir toda la actualidad de la taula en nuestras redes sociales.